Rss

Yngeredsfors Kraftstation

Detta är lite bilder från Yngeredsfors gamla kraftstation. Den byggdes mellan 1903 och 1907. Kraftstationen började förfalla på 60 talet och man anlade då en ny station 150 meter uppströms. Den nya stationen var färdig år 1964 och ersatte det gamla fullt ut. Platsen för det gamla kraftverket kallas döda fallet då Ätran leds under jord.