Rss

Gammal industri

I dessa byggnader har det mest troligt legat en trä industri tidigare. På platsen finns det några olika byggnader utspridda. Vissa av byggnaderna har fått utstå viss vandalisering och graffiti. I vad som såg ut som ett lager hittade vi en massa plankor på hög. Så det har säkerligen varit en trä industri av något slag. ...

Dom sista 50 objekten av dom 100

Denna söndag kommer som lovat dom sista och senaste 50 objekten som Knallewood besökt under sin resa. Vi kommer fortsätta med sökandet efter nya objekt under 2016. För att kunna dokumentera samt komma ihåg det som finns i vårat område. Nu siktar vi på nästa milstolpe som är 200 övergivna objekt. Sidan har haft 39 000 besökare under 2015 att jämföra ...

Dom första 50 objekten

Knallewood.se har nu nått en milstolpe och lagt ut 100 ödeobjekt på sidan. Resan har varit rolig och spännande på flera olika sätt. Vi har avverkat många mil tillsammans i bil för att nå nya objekt längs med våra vägar i Sjuhärad. Intresset har även gjort att man har färdats utanför Sveriges gräns. Många av objekten ...

Firestones Gummifabrik Svaneholm 2008 & 2015

Då var det dags för ett nytt återseende. Denna gång kommer Firestones gamla gummifabrik i Svaneholm. Utvändigt har det inte skett så mycket på denna gamla fabrik trots att det gått 7 år mellan besöken. Det är lite fler rutor som är krossade och lite mer grejer på marken utanför. Invändigt har det blivit mer förstört tyvärr. ...

Firestone fabriken Borås

Gamla Firestone fabriken i Borås. I och med denna byggnad så är 2 byggnader fotade som har anknytning till gummi tillverkningen i Sjuhärads området. Fabriken byggdes i slutet av 1960 talet och invigdes officiellt i maj 1969. Från början var det Firestone som ägde byggnaden men trädde ur i början av 1980-talet. Man fortsatte tillverka däck en ...

Gammal syfabrik

Detta hus, fabrik ligger en bit utanför Borås. Att detta ställe har varit övergivet en längre tid är ingen överdrift. Det har samlats fukt under en längre tid. Taket har rasat in på vissa delar av byggnaden. Detta gjorde att man inte vågade sig in i byggnaden. Själva byggnaden har troligtvis varit en gammal mindre ...

Gammal Textil Sjuhärad

Denna byggnad står längs vägen man kommer farande på. Byggnaden har fått stå emot ganska mycket, både av människor samt naturen. Inne i byggnaden ser man en massa säckar/påsar med tyg i. Man får känslan av att detta har varit ett lager för någon textil i närheten. Det luktar gammalt tyg i hela lokalen och det ...

Gummifabriken Svaneholm 2015

Fabriken började sin verksamhet med att tillverka galoscher 1890. Man håll ångan uppe i både mot och medgång. Den 4 december 1915 så brann fabriken första gången. Man kunde rädda stora delar av fabriken. Under tiden man renoverade delarna som skadades i branden så flyttade man tillverkningen av galoscher till Lidköping. År 1955 så var ...

Benmjölsfabriken 2009 & 2015

På platsen där Benmjölsfabriken en gång i tiden låg är det stor skillnad. Ruinerna från fabriken är numera rivna och man ser inga spår av att det funnits en fabrik här. Det enda som finns kvar är vägen in till platsen. För att se bilder från besöket 2009 klicka på länken, Benmjölsfabriken 2009 2015

Textil Borås

Svenskt Konstsilkes gamla lokaler i Borås. Byggnaden har funnits sedan 1931 och har blivit tillbyggd 6 gånger under årens lopp. Konstsilke flyttade ut från lokalerna 2007. Konstsilke finns fortfarande kvar i Borås. Dom senaste åren så har lokalerna genomgått en stor renovering. Där många av byggnaderna fick rivas tyvärr. I dessa lokaler finns bland annat Textilhögskolan ...

Övergiven industri Svenljunga

I centrala Svenljunga stod denna byggnad fram tills år 2013 då man började rivningen. Byggnaden ligger längs med Ätran som rinner genom Svenljunga. Skandinavisk Päls hade sin verksamhet i dessa lokaler mellan 1936 och 1967. Lokalerna har på senare år blivit utsatta för bränder och det har varit en skamfläck för Svenljunga. Runt denna byggnad har ...

Borås Wäfveri

Mitt i Borås med Viskan rinnandes precis utanför ligger Borås Wäfveris lokaler. Byggnaden ritades av Lars Kellman år 1914. Borås Wäfveri gick i konkurs år 2010. När vi besökte dessa gamla lokaler fanns det viss verksamhet i lagerbyggnaden. Övriga lokaler stod tomma vid vårat besök. År 2015 så köpte Riksbyggen denna fastighet. Man ska nu tillsammans med ...

Gummifabriken Svaneholm

I denna gamla fabrik med anor från 1890 talet så hade Firestone sin verksamhet fram till slutet av 70 talet. När Firestone lade ner verksamheten så startades Viskafors gummifabrik och hade då verksamhet där fram till i början 90 talet. När man lade ner verksamheten så förlorade omkring 300 människor jobbet. I dagsläget finns det viss ...

Benmjölsfabriken

  Benmjöl är ett långtidsverkande gödningsmedel som utvinns från krossade djurben. Man använde det på kalkfattiga jordar i första hand. Man utfodrade även boskapsdjur med benmjöl och köttmjöl. Benmjöl kan ha också ha spelat en roll i ”galna ko sjukans” spridning. Detta genom att djur kan ha fått benmjöl från smittbärande djur. Sedan 1986 så är ...