Rss

Yngeredsfors Kraftstation

Detta är lite bilder från Yngeredsfors gamla kraftstation. Den byggdes mellan 1903 och 1907. Kraftstationen började förfalla på 60 talet och man anlade då en ny station 150 meter uppströms. Den nya stationen var färdig år 1964 och ersatte det gamla fullt ut. Platsen för det gamla kraftverket kallas döda fallet då Ätran leds under jord.

Lekvad Kraftverk

Lekvad kraftverk byggdes år 1908 och fick inget långt liv som kraftstation. År 1927 så svämmas stationen över efter ett kraftigt och ihållande regnoväder. Det finns inte mycket av det gamla kraftverket kvar i dagsläget. Man har nämligen återställt Viskan för att laxen ska få tillbaka sin lekplats igen. Så nu rinner Viskan utan hinder igen ...